Voor ondernemers en zzp'ers


Kleinbedrijf, met of zonder personeel

Bedrijfsboekhouding:
de volledige bedrijfsadministatie
of eventueel een gedeelte daarvan.

Afwikkeling van alle belastingen:
afstemming met de belastingdienst, aangiftes,
eventuele bezwaarschriften, enzovoort.

Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting,
Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting,
Sociale Zekerheid, Pensioenen

Voor particulieren


Inkomstenbelasting, toeslagen

Aangifte inkomstenbelasting,
aanvragen toeslagen,
enzovoort.

Antwoorden en oplossingen
voor ondernemers en andere wereldburgers
in Nederland en in het buitenland.