Prijsindicatie


Complete administratie op jaarbasis:

Administratie, Boekhouden € 600,00
Btw aangifte € 120,00
Jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting € 360,00

Totaal € 1.080,00 per jaar exclusief btw

Voor Facturenbeheer, Crediteuren, Debiteuren komt daar € 480,00 exclusief btw bij.

Afhankelijk van omvang, automatisering, zelf doen, etcetera, kunnen bedragen zowel lager zijn als hoger.

Uurtarief ingeval van meerwerk bedraagt € 60,00 exclusief btw.

Btw tarief 21%.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend.Belastingaangifte voor particulieren:

Twaalf in een dozijn:
Eenvoudige standaard aangiftes, gegevens vooraf door de Belastingdienst ingevuld, € 36,00 inclusief btw.
Aangifte voor fiscale partner, € 12,00 inclusief btw.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Dertien in een dozijn:
Complexe(re) zaken.
Aangifte Inkomstenbelasting 2016 € 82,00 inclusief btw.
Aangifte voor fiscale partner € 18,00 inclusief btw.

Afhankelijk van omvang en dergelijke kan de prijs afwijken.
Uurtarief ingeval van meerwerk bedraagt € 60,00 inclusief btw.

Btw tarief 21%.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Buitenlandse belastingplichtigen:

- Advies inzake pensioen, uitstel en vervroegen, - Advies inzake belastingheffing internationaal;
- Aangifte Inkomstenbelasting 2016 M-biljet;

Uurtarief € 80,00 exclusief btw.

Btw tarief 0% buiten EU; 21% binnen EU.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Administratie, belastingen, zelf doen of uitbesteden?

Als je ondernemer bent of zzp'er, dan kan het best lastig zijn om de administratie en de belastingen op orde te krijgen. En ook op orde te houden.
Dat kan allerlei oorzaken hebben: tijdgebrek, moeilijke materie, noem maar op.
Ik kan je daarbij helpen. Op verschillende manieren.

Helemaal uitbesteden

Ik handel alles voor je af:
de volledige administratie, btw-aangiftes,
aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
eventuele bezwaarschriften, afstemming met de Belastingdienst,
aanvragen toeslagen, kinderbijslag, enzovoort.


Zelf een deel doen

Er zijn heel goede redenen om de administratie zelf te willen doen.
Kostenbesparing is daar een van.
Zelf goed zicht houden op je eigen financiële situatie een andere.
Een goed en betaalbaar boekhoudprogramma is daarbij belangrijk.

Wat jij zou kunnen doen:
- volledige boekhouding;
- btw aangiftes;
- jaarrekening (balans, winst en verlies rekening, toelichting).

Wat ik dan kan doen:
- jouw boekhouding controleren;
- jaarrekening controleren;
- aangifte inkomstenbelasting,
- eventuele bezwaarschriften,
- afstemming met de Belastingdienst,
- aanvragen toeslagen.

Natuurlijk zijn hier veel meer variaties in te bedenken.
En allemaal mogelijk.