Voor ondernemers en zzp'ers


Kleinbedrijf, met of zonder personeel

Bedrijfsboekhouding:
de volledige bedrijfsadministatie
of eventueel een gedeelte daarvan.

Afwikkeling van alle belastingen:
afstemming met de belastingdienst, aangiftes,
eventuele bezwaarschriften, enzovoort.

Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting,
Sociale Zekerheid, Pensioenen

Voor particulieren


Inkomstenbelasting, toeslagen

Aangifte inkomstenbelasting,
aanvragen toeslagen,
enzovoort.Voor buitenlandse belastingplichtigen


Pensioenen, vermogen en belastingheffingen internationaal

Pensioen uitstellen of vervroegen;
aangifte inkomstenbelasting M-biljet;
belastingverdrag tussen het land waar je woont en Nederland;
heffing in Nederland als er geen belastingverdrag is; sociale zekerheid internationaal;
enzovoort.

Antwoorden en oplossingen
voor ondernemers en andere wereldburgers
in Nederland en in het buitenland.